1) NoMoreMissed v1.1.5
2) OnlineNotify v2.3.3
3) IGExperiments v1.3
4) Smooth3D v1.1
5) SCOthman For Snapchat v1.0.3-4
6) DimMe v1.2.7
7) libstatus9 v1:0.0.1.4-0
8) LastTimeUnlocked (iOS 10) v1.0
9) WhatsAppCustomizer v1.3.6.1
10) DismissAnywhere v1.0
11) ClearRecentCalls v0.0.2
12) Netease Music China Proxy v0.0.3
13) Downloadally v1.0.1
14) Watusi v3.6.31
15) ExactTime v1.0.1
16) NoGoogleAMP v1.1
17) PanoramaPapers v1.6.2
18) WeatherLock v0.1.9
19) WA Status Save v1.0
20) BigBoss Recommended Tools v1.3.2-1
21) WatusiTools v1.3.9
22) ColoredVK 2 v3.3
23) betterNC10 v1.0
24) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v3.0.3
25) Facebook ++ v1.6r-28
26) Snap + for Snapchat v1.6r-90
27) NotifyMusic v1.3
28) onion v0.0.3
29) BiggieSmallcc v2.1
30) GoAway v1.1